Stránka vo výstavbe

Gospelové prekvapenie - AKO SME SA NARODILI . . .

V našom meste sa stalo tradíciou, že krásne vianočné obdobie sa končí Trojkráľovým koncertom skupiny Boží šramot pod vedením Ing. Juraja Horta. Koncert, ktorý sa pripravoval na 6.1. 2008, chcel vedúci skupiny Juraj obohatiť o niečo nové a netradičné.


V tom čase sa (isto vedené Duchom Svätým!) stretli sa dve myšlienky. Juraja oslovila skupina spievania chtivých dospelákov, ktorým už niekoľko rokov nedával spávať sen o chrámovom zbore a hľadali niekoho, kto by sa im venoval. Slovo dalo slovo a istý novembrový deň sa stretla spoločnosť ľudí, známych i neznámych, manželských párov, rodičov a detí, susedov a kolegov, učiteľov aj ich žiakov, z Novej Dubnice, Dubnice nad Váhom, bližšieho i menej blízkeho okolia. To, čo mali spoločné, bol záujem o spev.

Najprv to mala byť iba jedna či dve jednoduché skladby, no pretože sme sa radi stretávali a trénovali okrem skúšok aj doma, postupne pribudli ďalšie. Cítili sme, že sme na jednej vlne, všetci sme si navzájom padli, ako sa vraví „ do srdca“ a tešili sme sa na spoločne strávené večery. Najprv iba nedeľné, ale s blížiacim sa koncertom aj iné v týždni.

Keď už sme mali pocit, že z nás bude zbor, hľadali sme názov a kostýmy. Tie si zobrala na starosť Ing. Anka Šupáková ako pedagóg na Strednej umeleckej škole v Trenčíne a po poradách s odborníkmivznikol návrh na kostým a farby. Usilovné ruky našej Aničky vytvorilivo vlastnom voľnom čase krásne kostýmy, ktoré mali pripomínať tradičné oblečenie gospelových zborov.Kronika novodubnického spevokolu "The Gospel Family" sa otvára tu:

Náš repertoár . . . . Náš repertoár . . . . Náš repertoár . . . . Náš repertoár

Náš súčasný repertoár obsahuje 58 piesní v jazykoch: slovenskom, latinskom, anglickom, talianskom a v afrických jazykoch. Okrem tradičných a spirituálnych piesní pripravujeme každoročne pri príležitosti významných sviatkov kolekcie Vianočných, Veľkonočných piesní, známe šlágre, ktoré oživia každý koncert a rozpohybujú poslucháčov. Zvláštnym príspevkom sú vybrané songy Michaela Jacksona nacvičené pri príležitosti našej účasti na projekte " Thank you Michael Jackson".

Tu nacvičujeme

Tu nacvičujeme

A viac, ani muk.

A viac, ani muk.
Žádné příspěvky.
Žádné příspěvky.